Outplacement  /  Arbeidsbemiddeling  /  Organisatieadvies /  Fiscale wetgeving.

 

image005.jpg


 Waarom Outplacement?

Reorganisaties, saneringen, fusies, gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid of het uit elkaar groeien van werkgever en werknemer kunnen redenen zijn voor ontslag. Het zou daarom ideaal zijn wanneer een werknemer direct kan overstappen naar een nieuwe werkgever. Dat is lang niet altijd mogelijk.
Om deze redenen de bestaande arbeidsovereenkomst in stand te blijven houden is voor een organisatie een dure oplossing en niet in het belang van alle partijen. Een verantwoorde begeleiding in de vorm van een outplacementtraject is daarom noodzakelijk.

In geval u kiest voor ondersteuning vanuit Centerfort wordt het begeleidingstraject individueel samengesteld in overleg met opdrachtgever, kandidaat en uw toekomstig adviseur. Vervolgens wordt het overeengekomen begeleidingsprogramma vastgelegd in een met de opdrachtgever afgesloten contract. Gedurende het gehele begeleidingstraject staat de mens centraal. Centerfort staat borg voor een zorgvuldige begeleiding van alle participanten. De cliënt, zijn organisatie en zo nodig ook het thuisfront.  

 


Arbeidsbemiddeling.

Tengevolge van haar bedrijfsactiviteiten bemiddelt Centerfort in arbeid. Voor deze arbeidsbemiddeling-activiteiten beschikt Centerfort over een door het Centraal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening afgegeven vergunning.

 

 

Organisatieadvies.

Na oprichting ontwikkelen organisaties voortdurend. Hetzelfde geldt voor zaken op het gebied van personeelsbeleid en –beheer. Advisering en/of ondersteuning met betrekking tot deze reorganisaties behoort ook tot ons dienstenpakket.

 


Fiscale wetgeving.

 

Bij de Belastingdienst staat Centerfort geregistreerd als Belastingconsulent. Hierdoor is zij in staat u en/of uw organisatie deskundig te ondersteunen op het gebied van de Nederlandse Fiscale Wetgeving.


Voor een vrijblijvend oriënterend gesprek over één of meerdere van deze onderwerpen kunt u bellen met het telefoonnummer:

036 - 535 45 12.

Als u eerst informatiemateriaal wilt ontvangen? Vraagt u dat dan aan via ons e-mailadres onder aan de pagina. Vergeet daarbij alstublieft niet het onderwerp en uw contactgegevens te vermelden.

 

Uw reactie zien wij met belangstelling tegemoet.


image006.jpg


Centerfort
Carel Willinklaan 78
1328 LJ  ALMERE

Tel:     036 – 535 45 12
Fax:    036 – 535 45 16
Email:
info@centerfort.nl